Welke problemen kunnen zich voordoen?

Spraak

– vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling.

– verbale ontwikkelingsdyspraxie.

– nasaliteitsstoornissen.

– dysarthrie bij neurologische problemen of na een CVA.

– stotteren.

Taal

– vertraagde of afwijkende taalontwikkeling.

– onvoldoende woordenschat en/of woordvindingsproblemen.

– grammaticale regels worden onvoldoende beheerst.

– taalproblemen na een CVA.

– broddelen.

– meertaligheid.

Stem

hese stem.

– stemproblemen na operatie.

– onvolledige stemwisseling na puberteit.

– keelklachten.

– stembandverlamming.

– zwakke stem.

– strottehoofdkanker.

Adem

– hyperventilatie.

– COPD.

Afwijkende mondgewoonten

– afwijkende slikken.

– mondademen.

– afwijkende tonghouding in rust.

Eten en drinken

– Stoornissen bij kinderen.

– Stoornissen bij volwassenen.

Gehoor

– aangeboren slechthorendheid.

– ouderdomsslechthorendheid.

– verworven slechthorendheid.

– auditieve vaardigheden.

– auditieve informatieverwerking.