Welke problemen kunnen zich voordoen? – Logopedische Praktijk Stappers-Naus – Meijel
Header afbeelding

Logopedie

Welkom bij Logopedische Praktijk Stappers-Naus.

U vindt hier informatie over onze logopediepraktijk en over logopedie in het algemeen.

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Spraak

 • vertraagde of afwijkende spraakontwikkeling
 • verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • nasaliteitsstoornissen
 • dysarthrie bij neurologische problemen of na een CVA
 • stotteren

Taal

 • vertraagde of afwijkende taalontwikkeling
 • onvoldoende woordenschat en/of woordvindingsproblemen
 • grammaticale regels worden onvoldoende beheerst
 • taalproblemen na een CVA
 • broddelen
 • meertaligheid

Stem

 • hese stem
 • stemproblemen na operatie
 • onvolledige stemwisseling na puberteit
 • keelklachten
 • stembandverlamming
 • zwakke stem
 • strottehoofdkanker

Adem

 • hyperventilatie
 • COPD

Afwijkende mondgewoonten

 • afwijkende slikken
 • mondademen
 • afwijkende tonghouding in rust

Eten en drinken

 • Stoornissen bij kinderen
 • Stoornissen bij volwassenen

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid
 • ouderdomsslechthorendheid
 • verworven slechthorendheid
 • auditieve vaardigheden
 • auditieve informatieverwerking