Onze praktijk – Logopedische Praktijk Stappers-Naus – Meijel
Header afbeelding

Logopedie

Welkom bij Logopedische Praktijk Stappers-Naus.

U vindt hier informatie over onze logopediepraktijk en over logopedie in het algemeen.

Onze praktijk

Als logopediste werk ik met kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van:

  • adem en stem
  • spraak
  • taal
  • mondmotoriek
  • gehoor en auditieve vaardigheden
  • fonologie en auditieve functies bij dyslexie

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Er is regelmatig overleg met basisscholen in de regio. Ook werken wij nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten,

KNO-artsen en andere specialisten en met audiologische centra in de regio.

Vergoeding

Logopedische behandeling valt binnen de basisverzekering en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in de regio een samenwerkingscontract afgesloten.